Nieuwsbrief

22-09-2015

Nieuwsbrief 22-09-2015

Wat een heftige maand voor velen. We worden geconfronteerd met emoties die te maken hebben met angst of gepaard gaan met angst. Waarin we soms niet meer kunnen herkennen of dit onze eigen angst dan wel de angst van het collectieve veld is. Wat ons natuurlijk alleen kan raken als er bij onszelf een trigger zit.

Door onvoorwaardelijke liefde, vergeving en acceptatie zijn wij in staat om schuldgevoelens, pijn, woede, oordeel, verdriet, minderwaardigheid, spijt en ego, enz. om te zetten.

Vergeving naar de ander, maar ook naar onszelf. Vergeving is niets anders dan accepteren dat anderen of wijzelf, zijn wie ze/we zijn en wat niet betekent, dat we dan ook automatisch goed vinden wat anderen of wijzelf hebben gedaan.

Acceptatie van angst i.p.v. vechten tegen angst. Als we ertegen vechten, laat het zich niet verjagen, maar maken we het juist groter.

Als angst verdwijnt kunnen liefde, geluk en eigenwaarde veel meer plek innemen.

Liefde is creatief en positief. Angst is negatief en destructief.

Elke keer als we angst voelen, kunnen we met aandacht naar ons hart gaan en voelen wat erachter zit. Angst zorgt dat we geen actie ondernemen en a.h.w. verlammend werkt. Dat wat achter of onder de angst ligt wil gezien worden en vraagt om erkenning.

Laten we onze eigen verantwoordelijk nemen, onze eigen werkelijkheid creëren, weet dat gedachten krachten zijn, dat we oude overtuigingen vrij kunnen geven en dat we zelf mogen bepalen wat we voelen of denken en dat volledig vanuit ons hart, zodat we liefde “zijn”. Dus kortom:  Leef  vollediger. Lach hartelijker, Geniet en…… Vergeef nog meer.