Nieuwsbrief

07-02-2013

 

Nieuwsbrief 07-02-2013

 

Steeds meer wordt ons de mogelijkheid geboden om voor onze eigen waarheid te gaan staan. Dit houdt tevens in dat we de verantwoording niet meer kunnen en mogen leggen bij instanties en regeringen.

Als er zaken aan het licht komen die niet in overeenstemming zijn met het grote geheel, zullen we daar met zijn allen verandering in aan moeten brengen.

Hierdoor wordt ons de mogelijkheid geboden om vanuit allerlei stromingen eenheid te creëren.

Zodat er meer harmonie met elkaar en in onszelf mag ontstaan.

Dus is het belangrijk dat we naar de wil van ons hart luisteren. We kunnen ons hart onvoorwaardelijk vertrouwen.

Wanneer we onze energie stoppen in werkelijke verlangens en wensen, zal de wet van aantrekking zorgen dat het in gang wordt gezet.

Immers wat je uitzendt komt naar je toe.

 

Probeer aandacht te schenken aan positieve gedachtes en emoties, zodat deze kunnen groeien en hierdoor zullen negatieve gedachtepatronen steeds minder kans krijgen.

Alles wat we vanuit ons hart doen voor onszelf of voor anderen zullen we op een of andere manier terug ontvangen.

 

Nog steeds wordt ons de mogelijkheid geboden om die dingen op te ruimen die onze groei in de weg staan. Hiervoor worden we in het nu uitgedaagd b.v. in relaties om ons te herinneren dat er nog wat in de weg zit.

Als we hier naar luisteren, kunnen we de onderliggende oorzaken tegelijkertijd opruimen.

 

Als we een nieuwe liefdevolle Aarde die we aan het creëren zijn willen bereiken, zullen we niet alleen individueel bezig moeten zijn. Collectieve inzet met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid zal er voor zorgen dat de liefde in ons en op de Aarde GROOTS wordt.

 

De hogere frequenties waar we ons  mee kunnen verbinden zullen dit proces versnellen.

Positieve gedachtes en intenties werken ook frequentieverhogend, zeker als je ze hardop uitspreekt.

 

Dus spreek ik hardop mijn liefdevolle groeten naar iedereen die dit leest uit.

 

Harte-groetjes Mannie