Nieuwsbrief

27-01-2016

Nieuwsbrief 27-01-2016

Gelukkig kunnen we nu weer meer genieten en zijn we de zwaarte van het verleden meer en meer aan het vrijgeven.

Laten we goed zorgen voor onszelf en ontspanning nemen en genieten daar waar het mogelijk is.

Toch worden we nog uitgedaagd om dat wat (nog) niet volledig in harmonie met ons Zelf is in liefde en eenheid te brengen.

De boodschap van nu vraagt om dicht bij jezelf te blijven. Er is veel in de wereld gaande wat onrust en angst veroorzaakt. Hierdoor hebben veel mensen last van het collectieve veld. Zoals onrust, angst en zwaarte. Wat we vaak op onbewust niveau koppelen aan ons dagelijks leven om er een verklaring voor te vinden.

Toch kan zo’n veld alleen dan binnenkomen als er bij ons een trigger zit, die dan aangeraakt wordt.

Door naar onszelf te kijken en te voelen is het mogelijk om weer een stukje dichter bij onszelf te komen en meer schaduw los te laten en meer licht toe te laten.

Hoe kunnen je uitzoeken waar de trigger bij ons zit? Door te voelen welke emotie wordt er aangeraakt. Waar herkennen we deze emotie in het korte of lange verleden? B.v. machteloosheid, herkenning aan een situatie dat we ons niet serieus genomen voelden. Dan kunnen we kijken of wij onszelf, in het nu, wel serieus nemen op alle fronten. Zo niet, kijken we wat er nodig is om wel te luisteren naar onze behoeften en hoe we dit vorm kunnen geven. Door steeds beter naar onszelf te luisteren zullen we minder last hebben van het collectieve veld.  Hierdoor wordt ons eigen veld lichter en ruimer en dat komt niet alleen onszelf alsook het collectief ten goede.

Dus hoe meer we luisteren, kijken en opruimen in ons eigen systeem, hoe dichter we komen bij een wereld die in harmonie, eenheid en liefde is.